Informació general i Copyright

El nom de domini www.aecam.cat està registrat a favor d'AECAM, amb CIF G64069529 i domicili social al c/ Girona s/n, 08380 - Malgrat de Mar (Barcelona).

AECAM és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de les pàgines web a www.aecam.cat.

AECAM és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.

 

Condicions d'ús

1.- Amb aquestes condicions d'ús, AECAM regula l'accés a aquesta pàgina web, així com la posada a disposició de la informació que conté, per part dels seus clients i d'altres usuaris de la xarxa.

2.- Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d'ús.

3.- L'ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar. Per la qual cosa AECAM es compromet a publicar les noves condicions d'ús a la web en el temps més reduït possible.

4.- L'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d'ús. Tant l'accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar AECAM dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

5.- AECAM no és responsable dels errors en accedir al lloc web o als seus continguts, i posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin. El nostre proveïdor de serveis a la xarxa, CDmon, es reserva el dret de suspendre temporalment, previ avís, l'accessibilitat a les seves pàgines web per eventuals necessitats de realització d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.- Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, gràfics, arxius de text, àudio i vídeo) són propietat d'AECAM, excepte algunes imatges d'enllaços externs i patrocinadors, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. Les marques, rètols, signes distintius o logotips d'AECAM que apareixen a la pàgina web són titularitat d'AECAM. Aquests criteris també fan referència al nom de domini www.aecam.cat. Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio propietat d'AECAM no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'autorització expressa d'AECAM, tret que s'indiqui el contrari. L'ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7.- L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web d'AECAM, estarà sotmès a les condicions següents:

 • No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web d'AECAM.
 • No s'establiran deep-links amb el lloc web d'AECAM, ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
 • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web d'AECAM, i els seus serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web d'AECAM.
 • Sota cap circumstància AECAM serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç, ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.
 • Qualsevol hiperenllaç a la web d'AECAM s'efectuarà a la pàgina principal.

8.- Política de privadesa o protecció de dades:

 • A. Dret d'informació
  Aquesta política de protecció de dades regula l'accés i l'ús del servei del lloc web www.aecam.cat i la resta de llocs web que AECAM posa a disposició dels usuaris d'internet interessats en els seus serveis i continguts. De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), AECAM, titular del lloc web, informa l'usuari d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per AECAM i sota la seva responsabilitat.
 • B. Finalitat
  Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per AECAM, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que AECAM proporciona a través d'aquest lloc web.
 • C. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades
  Els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) en els formularis que ha d'emplenar l'usuari, són estrictament necessaris per atendre la vostra petició; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a AECAM són veraces, i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.
 • D. Consentiment de l'usuari
  L'enviament de dades personals amb l'ús dels formularis electrònics d'AECAM o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els serveis i productes relacionats amb les finalitats del lloc web d'AECAM, i a l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb AECAM i les seves iniciatives.
 • E. Butlletins i comunicacions electròniques
  AECAM podrà posar a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través del formulari de subscripció habilitat a aquest efecte, el servei d'enviament d'un butlletí en el qual s'inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. A més, l'usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l'esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web. D'altra banda, AECAM informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d'interès per als usuaris del lloc web quan així ho sol·licitin expressament. L'usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.
 • F. Seguretat
  AECAM manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, d'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que incloguin dades de caràcter personal; i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables. AECAM es compromet a complir amb el deure secret i la confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si s'escau, es puguin produir.
 • G. Galetes i IP
  L'usuari accepta l'ús de galetes i seguiments d'IP, l'ús dels quals permet que AECAM reculli dades a efectes estadístics, com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini d'on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, si l'usuari ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d'internet.
 • H. Spamming
  AECAM no utilitza tècniques d' "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o amb missatges de correu electrònic. El tractament de les dades de caràcter personal i l'enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) (BOE de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).
 • I. Contacte
  Aquests drets es poden fer efectius des de la mateixa configuració i recursos de la pàgina web. En cas de detectar problemes per a l'execució efectiva en línia, i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privadesa de dades, us podeu adreçar directament a o bé a l'adreça postal.

9.- Les condicions d'ús d'aquest lloc web tenen caràcter indefinit. AECAM, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d'accés i els continguts que s'hi inclouen, i/o les condicions d'ús del seu servei d'allotjament gratuït d'articles, incloses en aquest document.

10.- La prestació del servei d'aquest lloc web i aquestes condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.